Vi utfører trykktest, kjært barn har mange navn

Trykktesting, Lekkasjetall, Lekkasjetest, Lekkasjemåling og Tetthetskontroll. Vi i Enøk Energi hjelper deg uansett hva du kaller det.

Trykktesting

Retrotec Blower Door tetthetsmåler

Trykktesting er en måling av boligens tetthet, man sjekker om utilsiktet luftlekkasje overstiger regelverkets krav til nye boliger. Kravet er satt i TEK-forskriften til Plan- og bygningsloven, §14-3. Etter en forskriftsendringene som ble vedtatt i 2015, er kravet maksimum 1,5 luftutvekslinger pr time. Dette er krav som nye boliger skal tilfredsstille, dersom energitiltaksalternativet legges til grunn. Hvis grensen overskrides, kan det gi grunnlag for krav mot boligprodusenten fra boligkjøper.

Termografering og trykktesting

For å finne de enkelte luftlekkasjene må man ofte benytte et termokamera. Termografering er bilder tatt med kamera som registrerer varme. Termografering foretas når det er litt kaldt ute, og en setter undertrykk på boligen for å fremheve luftlekkasjer.

Trykktesting og termografering benyttes for å avdekke svakheter ved husets lufttetthet og isolasjon. Trykktesting er mest relevant for nye hus. Trykktesting gir svar på om TEK-kravet er overholdt, men viser ikke hvor det eventuelt er problemer. Da trenger man termografering. Ettersom termografering og trykktesting forutsetter bruk av samme utstyr for å skape undertrykk i boligen, gjøres begge deler ofte sammen.

Der termograferingen avdekker lekkasje, skal man ideelt sett ha av kledningen utenfra og gå inn med bedre isolasjon og fagmessig tømrerarbeid. Det koster fort mer enn det smaker, om ikke kledningen trenger utskifting i alle fall. Hvilken løsning dere trenger for å få utbedret lekkasjen, vil komme frem i rapport fra oss.

Pris?

Prisen på trykktest varierer fra kr. 4.500,- og oppover for leiligheter og vanlige eneboliger. Prisen avhenger av en boligs størrelse, antall rom, standard og annet arbeid som må gjøres for å klargjøre for en trykktest av en bolig. For pris på større bygg er det enklere hvis du tar kontakt.

Ta kontakt med oss i dag!